Garantierklæring

På opfordring kan Indulak udstede garantierklæring. Dette udstedes individuelt til de enkelte byggerier, og hver sag bliver tildelt eget batchnummer. Udstedelsen kræver følgende:


1. Indulak skal informeres i god tid før lakeringen.
2. Der stilles følgende krav til aluminiumskvaliteten:
Aluminiumsprofiler skal være af min. kvalitet AlMgSi 0,5 – 5, AlMgSi 1 (AA606063/DIN 1725)
Aluminiumsplader skal være af min. kvalitet AlMg 1 - AlMg 3, Al 99,5 og Al Mn
3. Ved levering af emner til forarbejdning skal der påføres følgesedlen/ordren garantinummer og adresse på byggeriet.
4. Der gives ikke garanti på emner, der først er eloxeret/lakeret eller afstrippet.
5. Deres garanti vil følge byggeriet. Såfremt overskydende emner benyttes til andre byggerier, er disse ikke dækket af garantien.
6. Indulak giver ikke garanti, hvis der anvendes flere leverandører til det samme byggeri.
7. Indulak vil efter fakturering fremsende kvalitetssikringsskemaer, garantiåremål, batch og rekvisitionsnummer.
8. Indulak kan give op til 25 år garanti på overfladebehandlingen af aluminium, hvis der anvendes en speciel pulver.

Garantien dækker i henhold til Indulaks salgs- og leveringsbetingelser.

Nedenfor ses et eksempel på en garantierklæring:

Garantierklæring

Efter Deres anmodning om en 5 års garanti for holdbarhed af pulverlakering udført af Indulak A/S til Deres ordre: _____
Skal vi fremkomme med følgende:

Den af Indulak A/S udførte forbehandling er efter DIN 50939, GSB (D).

Lakeringen er udført med en polyester pulverlak, fremstillet og testet efter de højeste standarder.

Lakeringen opfylder alle krav i BS6496:1986, GSB (RAL). Tests udført på test steder i Florida, Europa, Thailand, og Midt-østen, samt med accelererede laboratorietests viser, at vejrbestandighed af lakeringen opfylder kravene til pulverlak i BS 6496.

Udgangsglansen er minimum 77 +/- 10 Gartner 60 grader. Et eventuelt fald i glansen vil være jævnt, og således ikke forringe produktets dekorative udseende. Lysægtheden skal være 7 eller højere målt efter DIN 54003 eller efter ISO 105-1978/801.
En eventuel farveændring vil være jævn, og således ikke forringe produktets dekorative udseende.

Vejrbestandigheden skal være 4 eller højere i gråskalaen målt efter DIN 5401 (Weather o meter 1600SD) eller ISO 105-1978/A02. Garantien gælder i 5 år regnet fra montering, dog max 6 år regnet fra belægningsdatoen, hvorfor Indulak A/S, i det omfang der indenfor den omhandlede periode konstateres fejl ved lakeringen, udbedrer denne på pladsen uden omkostninger for Dem.

Reklamation under garantien skal ske skriftligt umiddelbart efter, en fejl er konstateret.


Der tages forbehold for begrænsninger i garantien, såfremt emnerne bliver udsat for usædvanlige miljømæssige påvirkninger i ovenfor angivne periode. Ved usædvanlige miljømæssige påvirkninger forstås bl.a., at emnerne udsættes for temperaturer ud over 70 grader celsius, emnerne er placeret i nærheden af industri, som har særligt aggressive udslip, eksempelvis nitrøse og klorholdige gasser, eller såfremt emnerne er placeret inden for en afstand af 500 meter fra saltvand.

Det er en forudsætning for garantien, at vedligeholdelsesvejledningen overholdes.

Indulak A/S
Peter Lynge Jensen

Direktør

Kontakt os her

​Har du en specifik opgave der skal udføres, eller er du i tvivl om vi kan hjælpe dig, så kontakt:
Peter Lynge Jensen

Tlf.: 20 28 29 11

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi tilbyder:​

​Hurtig levering inden for max. 5 arbejdsdage – for kvik ordre 24 timer.

​Høj leveringssikkerhed

​Høj kvalitet – GSB godkendt til aluminium

​Samarbejde/optimering af ordrebehandling – effektiv papirgang

Sikre viden om fremtidens overfladebehandlingssystemer​

​Konkurrencedygtige priser​

Åbningstider: 

​Administration, salg og indkøb:

Mandag - torsdag:​

07.30 - 15.30​

Fredag:

07.30 - 12.00​

​Afdeling 1, 2 og 3:

Mandag - torsdag:​

07.30 - 15.30​

Fredag:

07.30 - 12.00​

Kontakt os:

Administration:​

Indulak A/S

Klintevej 6

8653 Them

Navigation på Google Maps »

Produktion og Lager:
Indulak A/S
Industrivej 19, afdeling 2
8653 Them

Navigation på Goo​gle Maps »

Telefon: 86 84 81 44

E-mail: info@indulak.dk

Indhent et uforpligtende tilbud​!

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud på overfladebehandling af aluminium og stål.